อนุทิน 144944 - อร วรรณดา

อนุทินที่ ๑๓๐

ความแตกต่างทางความคิด

ช่วย...เปิดโลกทัศน์

ช่วย...ให้เราสายตากว้างไกล

(๑๙-๒-๕๙

เขียน 19 Feb 2016 @ 21:17 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ