อนุทิน 144944 - อร วรรณดา

  ติดต่อ

อนุทินที่ ๑๓๐

ความแตกต่างทางความคิด

ช่วย...เปิดโลกทัศน์

ช่วย...ให้เราสายตากว้างไกล

(๑๙-๒-๕๙

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะ