อนุทิน #144943

อนุทินที่๑๒๙

ประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

ได้พบเรื่องราวที่หลากหลาย

ทุกเรื่อง...คือบทเรียน

๑๙-๒-๕๙)

เขียน:

ความเห็น (1)