อนุทิน #144927

| อนุทิน ... ๖๘๑๘ |

"..."

ความสุข
เสียงเบา

ความทุกข์
เสียงดัง

อยากได้ยินความสุข
ต้องตั้งใจฟัง

ไม่อยากได้ยินความทุกข์
ต้องหัดปล่อยวาง

จากหนังสือ "ถึงอย่างนั้นความรักก็ยังงดงาม"
เขียนโดย "Kidmakk" หน้า ๖๙

เขียน:

ความเห็น (2)

เงียบดีนะ ไม่สุข ไม่ทุกข์