อนุทิน 144924 - Apirujee Tammatak

  ติดต่อ

การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน

เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่

20160218223402.pdf

  เขียน:  

ความเห็น (0)