อนุทิน 144924 - Apirujee Tammatak

การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน

เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่

20160218223402.pdf

เขียน 18 Feb 2016 @ 22:40 ()


ความเห็น (0)