อนุทิน 144902 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

โครงการพัฒนา mobile app สำหรับ GotoKnow และ ClassStart เคลื่อนตัวช้ามากเพราะตอนนี้อยู่ใน "economy mode" พยายามใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

เขียน 17 Feb 2016 @ 21:41 ()


ความเห็น (0)