อนุทิน 144892 - คนถางทาง

ตัวบีเวอร์สร้างเขื่อนได้ คนชมว่าอนุรักษ์แวดล้อม

พอคนสร้างเขื่อน คนเดินขบวนด่า (น่าจูงบีเวอร์มาร่วมด้วย)

เขียน 17 Feb 2016 @ 13:06 ()


ความเห็น (0)