อนุทิน 144888 - คนถางทาง

พระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์..เกิดในป่า ตรัสรู้ในป่า ตายในป่า

พระอริยะไทยวันนี้มักเป็นลูกรากหญ้า...เกิดบ้านนอกคอกนา อยู่ห้องแอร์เป็นนิจ ตายในห้องICU

เขียน 17 Feb 2016 @ 12:55 ()


ความเห็น (0)