อนุทิน 144873 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

พวกคนดีก็เหมือนเทียน

เพราะพวกเขาจุดแสงให้คนอื่นๆมองเห็นเสมอ!

..........

  เขียน:  

ความเห็น (0)