ติดต่อ

อนุทิน #144868

"เตรียมงาน"

๙ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙...เตรียมงานเพื่อบรรยายให้กับผุ้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เกี่ยวกับการกำหนดกรอบอัตรากำลัง การกำหนดระดับตำแหน่ง การประเมินค่างาน การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)