อนุทิน 144867 - บุษยมาศ

"อบรม + พักผ่อน"

๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙...กองบริหารงานบุคคล มรภ.พิบูลสงคราม...โดยฉันเอง (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการการ) นำน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ กบค. รวม ๑๔ คน...เหินฟ้าสู่จังหวัดกระบี่...เพื่ออบรม เรียนรู้เรื่องธรรมชาติทางด้านทะเล พร้อมพักผ่อนสมองไปในตัว...ซึ่ง ๑ ปี เราจะได้หยุดและพักสมองเพื่อชาร์ตแบตเตอรี่กันครั้งหนึ่ง...เตรียมเคลียร์งานให้เสร็จในวันนี้ พร้อมออกเดินทางในตอนเช้าของวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เขียน 16 Feb 2016 @ 13:48 () แก้ไข 16 Feb 2016 @ 13:57, ()


ความเห็น (0)