อนุทิน 144864 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"

อนุทิน ๒๔๓.

“เมา”

ฤดูก๋าลนี้ งานมีหลากหลาย

เมาบ่วางวาย สนุกตื่นเต้น

เมาเหล้าเมายา เปื่อนมาหยอกเหล้น

เมาหย้อนกิ๋นเดน บ่หมด

ก็มาหายไป วันใหม่ใสสด

บ่เหลือติดข้อง ก๋ายา

บ่เหมือนเมาฮัก นงลักษณ์นักหนา

เมาเปิ่นเมินมา บ่ส่างสักหน้อย

...เมาใจ๋แต้นา บ่ส่างสักหน้อย…

อิอิอิ...ม่วนๆ ครับ

“พี่หนาน”

16/02/2559

เขียน 16 Feb 2016 @ 08:07 ()


ความเห็น (0)