อนุทิน 144854 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ วันจันทร์รถจะติดมากเช่นเดิม มารอรถเป็นเวลานาน

- ไปพบ รองอสส.รายงานปัญหาการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เนื่องจากผู้บริหารติดราชการ

- ชี้แจงกรณีขอทบทวนบทบาทอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานฯ

- ศึกษาบทเรียนของ กพ. ตามที่ได้แจ้งความประสงค์สมัครไว้

- "...การฝึกจิต ก็เพื่อให้จิตมีความหนักแน่น มั่นคง ไม่หวั่นไหวกับอารมณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบ และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของอาการที่จิตได้รับ.."

เขียน 15 Feb 2016 @ 15:33 ()


ความเห็น (0)