อนุทิน 144817 - บุษยมาศ

"ประสบการณ์ในการทำงาน"

มนุษย์เราจะเข้าใจอะไรอย่างลึกซึ้งหรือถ่องแท้ได้นั้น...ต้องอาศัยความรู้ + ประสบการณ์ในการทำงาน ทุกเรื่องราวกลายมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่อยู่ในตัวของเราเอง

เขียน 12 Feb 2016 @ 12:04 ()


ความเห็น (0)