อนุทิน 144817 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ประสบการณ์ในการทำงาน"

มนุษย์เราจะเข้าใจอะไรอย่างลึกซึ้งหรือถ่องแท้ได้นั้น...ต้องอาศัยความรู้ + ประสบการณ์ในการทำงาน ทุกเรื่องราวกลายมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่อยู่ในตัวของเราเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)