อนุทิน #144805

  ติดต่อ

คุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ดำรงอยู่ก็คือ

ความกลัวในสิ่งที่ผู้คนคิดกับเราเท่านั้น!

.......

  เขียน:  

ความเห็น (0)