อนุทิน #144805

คุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ดำรงอยู่ก็คือ

ความกลัวในสิ่งที่ผู้คนคิดกับเราเท่านั้น!

.......

เขียน:

ความเห็น (0)