อนุทิน 144805 - ต้นโมกข์

คุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ดำรงอยู่ก็คือ

ความกลัวในสิ่งที่ผู้คนคิดกับเราเท่านั้น!

.......

เขียน 11 Feb 2016 @ 19:13 ()


ความเห็น (0)