อนุทิน 144800 - บุษยมาศ

"ภาระงานใหม่"

นั่งเตรียมทำเหตุผลความจำเป็นของตำแหน่งบุคลากรเชี่ยวชาญ เพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งเป็นระดับเชี่ยวชาญ...รู้สึกว่า "มึนมาก ๆ" แต่สุดท้ายก็ใกล้ความจริง...เตรียมทำเพื่อเป็น Best Practice ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นด้วย...ทำให้เห็นว่า...อะไรไม่เกินความพยายามหากตั้งใจทำจริง ๆ...ซึ่งข้อมูลที่ทราบมาว่ามหาวิทยาลัยใหญ่ทำไม่ได้เพราะปริมาณคนมาก...ลองมาทำดูกับมหาวิทยาลัยเล็ก ๆ...น่าจะได้อยู่...ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างในการทำงานให้กับเด็กรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี...สุดท้ายจะได้คู่มือในการเขียนการกำหนดระดับตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเป็นรายตำแหน่งได้อีกเล่มหนึ่ง

เขียน 11 Feb 2016 @ 16:34 ()


ความเห็น (0)