อนุทิน #144764

| อนุทิน ... ๖๘๐๒ |

"ครอบงำ"

การถูกครอบงำความคิด
ไม่ใช่เรื่องสนุก
เพราะเราไม่สามารถ
มีความคิดเป็นของตัวเองได้
เมื่อไม่มีความคิดเป็นของตัวเองได้
สิ่งที่จะกระทำลงไปย่อมไร้ความหมาย
และคุณค่าที่จะลงมือทำ

เชียงใหม่ (ยามดึก)
๙ ก.พ.๕๙

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)