อนุทิน 144734 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มาตรการทางสังคม

  • นำเสนอให้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ท่านรองและคณะ อัตราบุคลากรควบคุมน้ำหนักดัชนีมวลกาย (BMI : Body Mass Index) ไม่เกินเกณฑ์ ลดลงร้อยละ ๑๐ (ของคนอ้วนเกินเกณฑ์) ใน ๔ เดือน
  • กลุ่มเสี่ยงและป่วยโรคเรื้อรัง BMI ลดลง ร้อยละ ๖๑
  • เคล็ดมาตรการสำคัญ คือ การเรียง BMI จากมากไปหาน้อย แจ้งถ้วนทั่ว
  • ไม่เหมือนตอนเรียนประถมฯ ที่อยากได้ที่ ๑ ตอนนี้อยากได้บ๊วยหรือต่ำกว่า ๒๓ kg./m.xm.
  • ๔ เดือนถัดไป ยิ่งน่าจะหนทางสดใส เข้าใกล้เรื่อย ๆ .... องค์กรไร้พุง
  • ฝันไม่ไกล ไปให้ถึง ^_,^

เขียน 07 Feb 2016 @ 00:25 () แก้ไข 07 Feb 2016 @ 21:04, ()


ความเห็น (0)