อนุทิน #144721

| อนุทิน ... ๖๗๙๔ |

"ความเย็น"


"ความเย็นชา" กับ "ความนิ่งสงบ" ดูเยือกเย็นเหมือนกัน แต่ความรู้สึกต่างกัน

(ชาเขียวเย็นที่น้องที่คณะฯ มอบให้ทานฟรี)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (4)