อนุทิน 144717 - ต้นโมกข์

การใช้ตาสัมผัสเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์

ซึ่งดีกว่าการพูดมากมาย

............

เขียน 05 Feb 2016 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)