อนุทิน 144717 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

การใช้ตาสัมผัสเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์

ซึ่งดีกว่าการพูดมากมาย

............

  เขียน:  

ความเห็น (0)