อนุทิน #144717

การใช้ตาสัมผัสเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์

ซึ่งดีกว่าการพูดมากมาย

............

เขียน:

ความเห็น (0)