อนุทิน 144699 - ต้นโมกข์

ในความคิดส่วนตัว ผมเห็นว่าการข่มขืนแล้วประหารชีวิตนั้นไม่สมควรกระทำ ข้อเท็จจริงที่เราพบเห็นอยู่ก็คือ มีการจับผิดคนอยู่หลายครั้ง อะไรจะเกิดขึ้นหากเราต้องประหารชีวิตคนที่ไม่ได้ทำผิด แต่ถูกตัดสินว่าผิด ผมเคยอ่านรายงานการวิจัย เรื่องการประหารชีวิตอาชญากร ก็ไม่มีความสัมพันธ์อันใดเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรม ในความคิดของผม ผมเห็นว่าต้องมีการแก้ไขกันทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แต่ต้องทำกันทั้ง 3 อย่าง โดยไม่แก้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง

เดี๋ยวมาต่อครับ

เขียน 04 Feb 2016 @ 08:37 ()


ความเห็น (0)