อนุทิน 144663 - ศรีกรม

-วันนี้มาทำงานตามปกติ

-29 มค. 59 ช่วงบ่ายเดินทางไปที่โคราช โดยรถประจำทาง ถึง17.00 น. รถติดหนักแถวทางขึ้นเขา

- 31 มค. เดินทางกลับ ออกจากโคราช 16.40. ถึง กทม. 22.00 น. รถติดทางขึ้นเขาเช่นกัน เนื่องจากมีอุบัติเหตรถชนกัน 3 คันซ้อน

- การเดินเดิมไปโคราชจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึง แต่เดี่ยวนี้ไม่ได้แล้ว ต้องใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง เนื่องจากมีรถยนต์เพิ่มจำนวนมาก อีกทั้งวินัยการขับรถของคนไทย มีการพัฒนาน้อยมาก ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และเวลา หากเราไม่มีการแก้ไข ก็จะมีปัญหาติดตามมามากมาย คงจะต้องเริ่มจากจิตสำนึกของเราแต่ละคน จะหวังพึ่งหน่วยงานของรํฐ คงจะยาก

เขียน 01 Feb 2016 @ 12:34 ()


ความเห็น (0)