อนุทิน 144662 - บุษยมาศ

"การได้ใจผู้อื่น"

การได้ใจผู้อื่น...ไม่ใช่เรื่องยาก ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองว่า...เราจะเปิดใจและให้ใจเขาก่อนได้เพียงใด...สิ่งที่ได้รับ ไม่ใช่เงินทอง แต่เป็นการได้ใจ ได้ความศรัทธากลับมาสู่ตัวเรา...สุดท้ายใจเราจะเกิดสุข เมื่อเราเห็นผู้อื่นมีความสุขด้วย นี่คือ ความเป็นจริงของมนุษย์ที่ต้องการความสุขทางใจ

เขียน 01 Feb 2016 @ 12:17 ()


ความเห็น (0)