อนุทิน 144661 - บุษยมาศ

"ฝึกตนเอง"

มนุษย์เราควรฝึกปฏิบัติต่อตนเองให้มาก ๆ...เช่น ให้ความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การมองผู้อื่นในแง่ดี คิดต่อผู้อื่นในเชิงบวก ดูใจตนเองให้มาก ๆ มากกว่าไปมองผู้อื่นที่ดีกว่าแล้วนำมาเปรียบเทียบกับตนเอง...ยิ่งเป็นผู้บริหาร อย่ากดลูกน้องให้ดูต่ำลง ควรมีจิตเมตตาให้มาก ๆ คอยช่วยเหลือ ปกป้อง ให้เกียรติ แนะนำ พัฒนาให้มากยิ่งขึ้น นี่คือ หน้าที่ของมนุษย์ที่เป็นผู้บังคับบัญชาคน...อย่าใช้อำนาจในทางที่ผิด

เขียน 01 Feb 2016 @ 12:11 ()


ความเห็น (0)