อนุทิน 144576 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ดูงาน"

๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...โดยเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาบุคลากร Benchmark ของกองบริหารงานบุคคล มรภ.พิบูลสงคราม... เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

  เขียน:  

ความเห็น (0)