อนุทิน 144538 - ทิมดาบ

บางครั้งแสงสว่างในตัวเรามอดดับลง

แต่กลับมาลุกโชนเป็นเปลวไฟขึ้น

ด้วยการพบพานกับเพื่อนมนุษย์อีกคน

เราต่างต้องขอบคุณผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง

ที่ได้จุดไฟภายในเช่นนี้ให้อีกหน

(Albert Schweitzer)

...ขอบคุณ Gotoknow เมื่อเข้ามาครั้งใด มีกำลังใจล้นเปี่ยมกลับไปทุกครั้ง...

### จันทร์ 25 มกราคม 2559

เขียน 25 Jan 2016 @ 19:57 () แก้ไข 25 Jan 2016 @ 20:27, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เติมไฟให้กันและกันนะคะ

เขียนเมื่อ 

ชอบใจข้อความเติมไฟ...