อนุทิน 144533 - บุษยมาศ

"ประสบการณ์"

ยิ่งอายุมากขึ้น...ทำให้มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น...ประสบการณ์มีมากมายหลายเรื่องราว...ประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องคนที่จบการศึกษาสูง ๆ อย่างเดียว...แต่อาจได้จากผู้ที่ไม่ได้เรียนจบสูง ๆ เช่นกัน...อาจได้มาจากการใช้ชีวิตของคน ๆ นั้น เป็นครูสอนให้ได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตให้อยู่บนโลกใบนี้ได้...การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ความรู้มาเพื่อเพิ่มขึ้นให้สามารถดำรงตนอยู่ได้เช่นกัน...ฉะนั้น ประสบการณ์ชีวิต อาจได้มาจากการศึกษาเพิ่มขึ้น และความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรงของการใช้ชีวิตมนุษย์

เขียน 25 Jan 2016 @ 11:55 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ประสบการณ์ตรงมักจะได้อะไรดีๆกับมาเสมอ ผมเชื่อครับ ยิ่งอายุมากพบปะผู้คนมากยิ่งได้เรียนรู้มากมาย

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องเลยค่ะ อาจารย์ประหยัด