อนุทิน #144519

  ติดต่อ

รายงานนี้พบว่าเด็กในรายงานที่เขาทบทวนช่วงอายุเฉลี่ย 14 ปี ที่ใช้ยาระงับอาการทางจิต (Antipsychotic drugs) อย่างน้อย 3 เดือนเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้ยาพวกนี้ถึงสองเท่า ซึ่งสาเหตุยังต้องศีกษากันต่อไป แต่ก็เป็นเครื่องช่วยเตือนให้ระวังการใช้ยาต่อเนื่อง ควรต้องให้ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น อ่านได้จาก Type 2 Diabetes Mellitus in Youth Exposed to Antipsychotics: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry. Published online January 20, 2016. doi:10.1001/jamapsychiatry.2015.2923.

  เขียน:  

ความเห็น (0)