อนุทิน #144502

  ติดต่อ

"การเปลี่ยนแปลง"

หากตัวเราเป็นคนช่างสังเกต...เราจะทราบได้ว่า...การเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นกับตัวของเราตลอดเวลา ไม่ว่าจะร่างกาย อารมณ์ คนรอบข้าง สภาพแวดล้อม ฯลฯ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ...เพียงแต่เรายอมรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ให้ได้...อย่าฝืนต่อความเป็นจริง ยิ่งแก่ตัวมากเท่าไร เราจะเห็นตัวเราเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่านั้น...นี่คือ ความเป็นจริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์...

  เขียน:  

ความเห็น (0)