อนุทิน 144489 - Scenarios of Thailand Education

อนาคตการศึกษาไทย ในวันนี้ อยู่ในมือใครเป็นผู้กำหนด นักเรียน ผู้ปกครอง ครู นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐบาล หรือใคร.........

เขียน 23 Jan 2016 @ 22:00 ()


ความเห็น (0)