อนุทิน 144480 - ต้นโมกข์

แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายาง

แต่ผมขอเตือนว่าการแทรกแซงราคายางพาราในทำในตอนต้น ถือว่าดีในแง่การช่วยเกษตรกรและชาวสวน แต่จะไม่ดีในระยะยาวการทำเช่นนี้รังแต่จะเพิ่มปริมาณภาษีที่เอาไปอุดหนุน

ถึงแม้จะสร้างอุปสงค์หรือความต้องการซื้อภายใน หากจะทำก็ทำได้ แต่ถ้าถามว่าหากมีการปลูกมากราย จะเอาอะไรมาดูดซับปริมาณยางที่ปลูกได้ สุดท้ายแล้ว ราคายางพาราก็จะตกเหมือนเดิม อีกกรณีหนึ่งครับ การยางที่ชาวบ้านเขาผลิตขึ้นมาได้ จะถูกนำไปใช้อยู่ 2 กรณี นั่นคือ ทำเป็นยางรถยนต์ และ นำไปใช้ทางการแพทย์หรืออื่นๆ ในแนวทางที่ 1 นั้นผมเห็นว่าเราไม่สามารถไปลอกเลียนเทคโนโลยี จากบริษัทยางขนาดใหญ่ได้ เหลือแต่กรณีที่ 2 แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ถนัดที่จะทำด้านนี้โดยเฉพาะแต่ถ้าเราพัฒนาการทำอุปกรณ์ทางแพทย์นี้ต่อไป ผมคิดว่าอาจช่วยเหลือได้ อ้อที่ซื้อยางมาทำถนน ผมคิดว่าคงรับได้ไม่เท่าไรครับ อย่าลืมว่าเราส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 1 นะครับ นั่นย่อมแสดงว่าเราผลิตยางมากกว่าสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผมว่าวิธีการที่จะช่วยชาวสวนได้ดีที่สุดก็คือ ลดอุปทานส่วนเกิน ซึ่งหมายถึงลดปริมาณการปลูกยางลงไป แต่จะทำได้อย่างไร อันนี้ผมไม่รู้ครับ 5555+

เขียน 22 Jan 2016 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)