อนุทิน #144459

  ติดต่อ

ถึงแม้ว่ามะเร็งรังไข่จะเป็นมะเร็งที่ถือว่าร้ายแรงถึงชีวิต แต่การตรวจคัดกรองหามะเร็งชนิดนี้ก็ไม่ได้รับการแนะนำให้ทำ เพราะโอกาสที่จะตรวจพบผลบวกปลอมมีสูงมากซึ่งจะทำให้ต้องมีการผ่าตัดโดยไม่จำเป็น อ่านได้จาก American College of Obstetrics and Gynecology. ACOG Committee on Gynecologic Practice. Committee opinion no. 620: Salpingectomy for ovarian cancer prevention. Obstet Gynecol. 2015;125:279-281.

  เขียน:  

ความเห็น (0)