อนุทิน #144442

  ติดต่อ

ปัจจัยอะไรที่ทำให้ยางมีราคา 4 กิโล ร้อย ตอนที่ 7

7. ราคายางขึ้นอยู่กับทิศทางของโลกและข่าวที่มีผลกระทบกับยางหรือน้ำมัน

กล่าวคือ ถ้าเศรษฐกิจโลกดี ราคายางก็จะดีตาม เพราะจะมีแรงผลิตแรงซื้อ ความต้องการยางมีสูง ราคายางจึงปรับตัวตาม ในทางตรงกันข้ามหากเศรษฐกิจของโลกชะลอตัว การผลิตการบริโภคจะชะลอตัว ความต้องการยางจึงลดลง ส่งผลให้ราคายางปรับตัวลดลง อนึ่งข่าวที่มีผลกับยางหรือน้ำมัน เช่น เกาหลีเหนือได้ทดลองยิงระเบิด จึงส่งผลให้กลัวว่าสงครามจะเกิด ราคาน้ำมันจึงสูงขึ้นทันที

สรุปว่า ราคายางเป็นไปตามเศรษฐกิจโลกและข่าวที่มีผลกับยางหรือน้ำมัน

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ราคายางรถยนต์ก็ถือว่าแพงอยู่นะครับ