อนุทิน 144427 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๗๗๐ |

"จิตครุ"

"ลูก" มีค่าต่อ "พ่อแม่" ฉันใด
"ครู" ก็มีค่าต่อ "โรงเรียน" ฉันนั้น
ดังนั้น "โรงเรียน" จะดีหรือร้าย ก็ย่อมขึ้นอยู่กับ "ครู"
โดยเฉพาะ "จิตวิญญาณของความเป็นครู"

เขียน 20 Jan 2016 @ 00:23 () แก้ไข 20 Jan 2016 @ 00:24, ()


ความเห็น (0)