อนุทิน 144420 - ต้นโมกข์

ปัจจัยอะไรที่ทำให้ยางมีราคา 4 กิโล ร้อย ตอนที่ 6

6. ราคายางขึ้นกับค่าเงิน ซึ่งได้แก่เงินบาทและเงินเยนของญี่ปุ่น

กล่าวคือ ถ้าเงินบาทไทยแข็งค่าขึ้น สมมติว่าจาก 40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็น 25 บาท จะทำให้ผู้ซื้อจะมองว่าราคายางของเราแพงขึ้น ทำให้ความต้องการซื้อยางพาราลดลง จึงทำให้ราคายางพาราลดลง ในทางกลับกัน ถ้าค่าเงินบาทของเราไปถึง 40 ดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้ผู้ซื้อมองว่าราคายางพาราถูกลง

สรุปว่า ราคายางมีทิศทางตรงกันข้ากับค่าเงิน

เขียน 19 Jan 2016 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)