อนุทิน 144403 - ถวิล

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จงทำงานให้สนุกและมีความสุขกับงานที่ทำ
วิสัยทัศน์

คือคำตอบของคำว่า

”WHAT TO BE ?” การมองได้ตลอดลอดแนวถึงการแก้ปัญหาในอนาคต ส่องซอดก็เรียก


ลักษณะวิสัยทัศน์ที่ดี

1. มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้

2. เป็นภาพเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศของ องค์กร

3. ต้องท้าทายความสามารถของสมาชิกทุกคนในองค์กร

4. คำนึงถึงผู้รับบริการเป็นสำคัญ

5 . มีความสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาค

เขียน 17 Jan 2016 @ 18:45 () แก้ไข 17 Jan 2016 @ 18:52, ()


ความเห็น (0)