อนุทิน 144379 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สำหรับรายงานนี้ช่วยให้แพทย์มีตัวช่วยในการวินิจฉัยดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจได้เพิ่มขึ้น การตรวจวัด NT-proBNP และ Troponin T จากเลือดสามารถใช้ช่วยประเมินโอกาสเสี่ยงได้ แม้จะต้องมีการศึกษาเพิมเติมอีก แต่ก็น่าสนใจ เพราะเป็นการตรวจที่ทำได้ในห้องแล็บปัจจุบันหลายแห่งแล้ว อ่านได้จาก Serial Measurement of N-terminal Pro–B-type Natriuretic Peptide and Cardiac Troponin T for Cardiovascular Disease Risk Assessment in the Multi-ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Am Heart J. 2015;170(6):1170-1183. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ahj.2015.09.010

เขียน 16 Jan 2016 @ 22:55 ()


ความเห็น (0)