อนุทิน 144374 - ต้นโมกข์

ปัจจัยอะไรที่ทำให้ยางมีราคา 4 กิโล ร้อย ตอนที่ 3

3. ราคายางขึ้นอยู่กับน้ำมันดิบ

เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมจะได้ยางสังเคราะห์จากยางพาราหรือจากพอลิเมอร์ ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ถ้าเมื่อใดราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งพอลิเมอร์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันก็จะมีราคาแพงด้วย โรงงานอุตสาหกรรมจึงหันมาซื้อยางพารามาใช้ในการผลิตแทน ทำให้ความต้องการในยางพาราสูงขึ้น ราคายางก็จะผันตัวสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลง โรงงานอุตสาหกรรมจึงหันมาซื้อพอลิเมอร์จากการกลั่นน้ำมันแทน จึงทำให้ราคายางต่ำลง

สรุปว่า ราคายางมีทิศทางเดียวกับราคาน้ำมัน

เขียน 16 Jan 2016 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)