อนุทิน 14436 - กวิน

กวิน

จดหมายถึงยัยพิณ (ความภูมิใจเล็กๆ) @ 177310 

คิดถึงคำพูดในบทละครเรื่อง As you like it ของ วิลเลียม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) ที่ว่า

All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแปลบทละครของวิลเลียม เช็คสเปียร์ ไว้เป็นภาคภาษาไทยชื่อ ตามใจท่าน ลครเริงรมย์ (As you like it) ความว่า


“ทั้งโลกเปรียบเหมือนโรงละครใหญ่ ชายหญิงไซร้เปรียบตัวละครนั่น
ต่างมียามเข้าออกอยู่เหมือนกัน       คนหนึ่งนั้นย่อมเล่นตัวนานา”.

เขียน 06 Jul 2008 @ 14:08 () แก้ไข 06 Jul 2008 @ 14:09, ()


ความเห็น (0)