อนุทิน 144356 - บุษยมาศ

"นิสัยมนุษย์"

ไม่ค่อยเข้าถึงหลักธรรม...ส่วนใหญ่ยังชอบมองผู้อื่น...เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น...ไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่...ไม่ยินดีหากผู้อื่นดีกว่าตนเอง...ไม่วางตัวเป็นกลาง...ชอบนินทา...ชอบกล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่นให้เกิดการเสียหาย...ชอบคิดว่าตนเองมีความคิดที่เหนือกว่าผู้อื่น...ชอบการแข่งขัน ชิงดี ชิงเด่น...ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อตนเองเด่นกว่า...ฯลฯ ผู้ที่จะทำได้ นั่นคือ คนที่เข้าใจหลักธรรม เข้าใจในเรื่องของธรรมชาติ เป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุมากเกิน เรียกว่า ผ่านโลกมานานหลายปี จึงจะเข้าใจ...แต่บางคนทำได้ สำหรับบางคน...แม้เข้าโลงก็ยังไม่สามารถเข้าถึงหลักธรรมได้เลย...

เขียน 15 Jan 2016 @ 12:05 ()


ความเห็น (0)