อนุทิน 144353 - prayat duangmala

เมื่อวานออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และคัดกรองนักเรียนชั้น ป.6 และ ป. 3 แยกเป็นสามกลุ่ม ชั้น ป.3-6 มี ผอ.กับผม ชั้น อนุบาล และป.1 2 4 5 บ้านสะอาด มี ครู ป.1และครูดูแลอนุบาล และอีกสายดูแลบ้านดอนเงิน ในภาคบ่าย ได้รับความร่วมจากผู้ปกครองด้วยดีครับ..

เขียน 15 Jan 2016 @ 11:25 ()


ความเห็น (0)