อนุทิน 144345 - ต้นโมกข์

มาคุยเรื่องยางกันต่อ วันนี้จะมาดู ปัจจัยอะไรที่ทำให้ยางมีราคา 4 กิโล ร้อย ตอนที่ 1

1. ปริมาณยางในประเทศผู้ผลิตยาง หรือประเทศผู้ส่งออกยาง

กล่าวให้ง่ายก็คือ ถ้ามีการผลิตยางออกมาเกินความต้องการของผู้ใช้แล้ว จะทำให้ยางราคาปรับลดลง ในทางกลับกัน หากมีการผลิตยางออกมาน้อยกว่าความต้องการของผู้ใช้แล้วหละก็ จะทำให้ยางปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นหลักอุปสงค์และอุปทานนั่นเอง

สรุปว่า ราคายางมีทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณยางที่ผลิตออกมา

เขียน 14 Jan 2016 @ 18:57 ()


ความเห็น (0)