อนุทิน 144338 - บุษยมาศ

"ความคิดของคน"

ส่วนหนึ่งที่ฉันคิดว่า...ความคิดของคนที่แตกต่างกัน...มีสาเหตุมาจากการที่คนเราอยู่ในครอบครัวแตกต่างกัน...สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน...การดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน...การสั่งสอนของพ่อ - แม่ ญาติผู้ใหญ่ที่แตกต่างกัน...ฯลฯ ทำให้ความคิดของมนุษย์เราเกิดการแตกต่างกัน...เป็นการยากอยู่เหมือนกันที่จะทำให้ความคิดต่างกันมาเป็นความคิดที่เหมือนกันได้...แต่ในความต่าง หากเรามองดี ๆ จะเห็นถึงการพัฒนามนุษย์อยู่ในนั้น

เขียน 14 Jan 2016 @ 13:53 ()


ความเห็น (0)