อนุทิน 144323 - ชูชาติ ใจแก้ว

ดอกเก็ดถวา

เก็ดถวา มาลาดอกซ้อน ขาวงามจี๋จ้อน หอมเย็นหัวใจ๋

จักเด็ดยามเช้า เอาไว้ยามขวาย แลงมาค่ำวาย ไหว้สาพระเจ้า

หอมกลิ่นมาลา เก็ดถวาใฝ่เฝ้า เมื่อลมพัดเอา ล่องลัด

หอมซว่านใจ๋ ไปไกลผูกมัด บ่ลืมกลิ่นเจ้า ดอกงาม

ยามหนาวลมซ้อน ยามนี้ตวยต๋าม เก็ดถวานาม เจ้าบานเต็มต้น

13 ม.ค.59

เขียน 13 Jan 2016 @ 09:15 () แก้ไข 13 Jan 2016 @ 09:19, ()


ความเห็น (0)