อนุทิน 144311 - มนตรี รัตนมณี

ความจริงความถูกต้อง

การตัดสินใจกระทำบางสิ่งบางอย่าง หรือสิ่งใดๆ ก็ตาม...ต้องคำนึงถึง.. .คือ... ความจริง. (คือความแน่นอน) และความถูกต้อง...(คือความดีงาม) ที่อยู่บนพื้นฐานของจิตใจทีี่มองเห็นธรรม ..มากกว่า..ความถูกต้องที่ตนเองได้ตัดสินใจเพราะคิดว่ามวลประสบการณ์ที่ตนเองเจอกับบางคนแล้วพบว่าเขาทำไม่ถูกต้อง...และไม่เป็นไปตามเป็นจริง....แล้วคุณได้ชี้แนะความจริงให้เขาทำให้ถูกต้องไหม?..แต่กลับไปบิดเบือนความจริงเพื่อให้ทุกคนได้ทำให้ถูกต้องตามความเชื่อในความคิดของตนเอง.....ทั้งๆที่การกระทำนั้น..เป็นการลิดรอนความจริงบนความถูกต้อง...ตามสิทธิที่พึงได้รับของคนทุกคนบนพื้นฐานของความจริงและความถูกต้อง

เขียน 12 Jan 2016 @ 09:24 () แก้ไข 12 Jan 2016 @ 09:36, ()


ความเห็น (0)