อนุทิน 144288 - บุษยมาศ

"โลกความจริง - โลกออนไลน์"

โลกยุคปัจจุบัน...ช่างแตกต่างกันกับสมัยก่อนเสียจริง ๆ...เสมือนโลกแห่งความเป็นจริง - โลกมายา มากกว่า...แต่หากวิเคราะห์ดี ๆ แล้ว ทุกเรื่อง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของตัวของเราเองว่า...คุณจะอยู่บนโลกของความเป็นจริง หรือโลกมายามากกว่า...

เขียน 10 Jan 2016 @ 09:59 ()


ความเห็น (0)