อนุทิน 144286 - ถวิล

  ติดต่อ

-------------------------------------

ความประทับใจ

พรรณไม้ดอกแม้โตได้วันละนิด

ยังความงามพาจิตใจให้สดใส
ก่อนเหี่ยวแห้งหมู่แมลงได้ชื่นใจ
ดูดเกสรบินร่อนไปเลี้ยงรวงรัง

อันมนุษย์เกิดมาอยู่คู่กับโลก
มีสุขทุกข์โศกโรคภัยตายแล้วฝัง
ก่อนจะดับลับโลกไปเพราะอนิจจัง
ควรปลูกฝังความดีไว้ให้โลกชม
----------------------------------------

  เขียน:  

ความเห็น (0)