อนุทิน 144274 - ถวิล

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การบริหารที่จะได้ทั้งคนและงานนั้น ควรเป็นการบริหารที่เกิดมาจากความร่วมมือร่วมใจ จากผู้เกี่ยวข้อง นักบริหารจำต้องบริหารโดยการเข้าไปครองใจคนในหน่วยงานให้ได้ ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้ นักบริหาร จำต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ หรือนำศาสน์ และศีล มาเป็นหลักยึดเหนี่ยวใน
การทำงานให้ได้งานคือเกียรติยศ

ผู้ตั้งใจทำงาน คือผู้รักษาเกียรติยศ


เขียน 09 Jan 2016 @ 02:20 () แก้ไข 09 Jan 2016 @ 02:27, ()


ความเห็น (0)