อนุทิน 144268 - ทิมดาบ

ปีใหม่จริง

ปีใหม่ ใหม่หมดทั้ง กายใจ
ปีใหม่ ใหม่แต่ปี ก็บ้า
ปีใหม่ ใหม่ทั้ง ชีวิตเถิด
ปีใหม่ จัดเจิดจ้า ใหม่จริง
ปีใหม่ ตัวกูใหม่ หมดแล
ปีใหม่ เพราะกูใหม่ นะโว้ย
ปีใหม่ แต่กูเก่า ปีหลอก
ปีใหม่ ไม่มีโว้ย! สักคำ

พุทธทาสภิกขุ

Cr. ขอบคุณพี่วินทร์มากครับ

เขียน 08 Jan 2016 @ 15:31 ()


ความเห็น (0)