ติดต่อ

อนุทิน #144268

ปีใหม่จริง

ปีใหม่ ใหม่หมดทั้ง กายใจ
ปีใหม่ ใหม่แต่ปี ก็บ้า
ปีใหม่ ใหม่ทั้ง ชีวิตเถิด
ปีใหม่ จัดเจิดจ้า ใหม่จริง
ปีใหม่ ตัวกูใหม่ หมดแล
ปีใหม่ เพราะกูใหม่ นะโว้ย
ปีใหม่ แต่กูเก่า ปีหลอก
ปีใหม่ ไม่มีโว้ย! สักคำ

พุทธทาสภิกขุ

Cr. ขอบคุณพี่วินทร์มากครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)