อนุทิน 144238 - บุษยมาศ

"เตรียมข้อมูลให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ IT"

๗ มกราคม ๒๕๕๙...เตรียมตัวและข้อมูลในการบรรยายให้ความรู้การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการของศูนย์ IT...มรภ.พิบูลสงคราม ในช่วงเช้า...

เขียน 06 Jan 2016 @ 16:45 ()


ความเห็น (0)