อนุทิน 144237 - บุษยมาศ

"ข้อคิดที่ได้จากการทำงาน"

เวลาเราทำงานใด ๆ...ตัวเราควรมีจุดยืนที่สามารถตอบคำถามต่อสังคมได้ให้เป็นที่พอใจกันทั้งเขา ทั้งเรา...ไม่ควรตอบตามความรู้สึกของเราเอง เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงานขึ้นมาได้...หากเรามีจุดยืน และปฏิบัติเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอ...สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น จะมามีผลต่อตัวเรา ทำให้เรามีจุดยืนของตัวเราเอง...เวลาจะทำการใด ๆ ก็ไม่ต้องเกรงกลัวความผิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้...สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะกลับกลายมาเป็นเกราะป้องกันตัวเราเองให้พ้นผิดได้ และเราก็จะทำให้ผู้อื่นเคารพ นับถือตัวเราเองมากขึ้น...และควรวางตนเป็นกลางเสมอ ไม่เอนเอียงเข้าข้างใด ข้างหนึ่ง...ข้อหลังต้องระวังให้มาก ๆ...พึงระลึกเสมอว่า...ทุกคนมีเหตุผลในตนเอง ว่าแต่ใครจะมีเหตุผลมากกว่ากันเท่านั้นเอง

เขียน 06 Jan 2016 @ 16:39 () แก้ไข 06 Jan 2016 @ 16:42, ()


ความเห็น (0)